Հայկական մասնավոր զբաղվաժության ընկերությունները անհանգստացած են IT և դեղագործական ոլորտի մասնագետների պակասով:

http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=79CFF1D0-DBDA-11E1-A991F6327207157C