2013թ.-ի հունիսի 4-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղի ունեցավ հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվում էր երիտասարդ մասնագետների զբաղվածության հարցը, բացահայտվում էին երիտասարդների ցածր զբաղվածության պատճառները: Դրանց թվում` աշխատավարձի ոչ ադեկվատ սպասելիքները,  ցածր որակավորումը, որն ուսուցման ցածր մակարդակի հետևանքն է, այսինքն՝ ուսուցումը չի համապատասխանում շուկայի պահանջարկին, մեր օրենսդրության հայեցակարգում կամավոր աշխատանքի հասկացության բացակայութունը, գործատուների և ուսումնական հաստատությունների վատ համագործակցությունը, հեռանկարում՝ 3-5 տարի, պահանջվող մասնագետների վիճակագրական տվյալների բացակայությունը և այլն:

Ավարտին ամփոփվեցին քայլեր ձեռնարկելու  առաջարկությունները, որոնք կբարելավեն երիտասարդ մասնագետների զբաղվածության իրավիճակը մեր երկրում:

Հանդիպմանը մասնակցում էին պետական, հասարակական և մասնավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք զբաղվում են երիտասարդների խնդիրներով: Միջոցառտմանը մասնակցում էր նաև մեր ընկերության ներկայացուցիչը: