Մաիսի 27-28 նկարիչների տան մասնաշենքում' տեղի ունեցած Ցուցահանդեսին մասնակցեց նաեվ Տանժեռ Կադրային գործակալությունը: