2009 թ. դեկրեմբերի 14-ին "Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն" ՀԿ-ն հրավիրել էր մեզ մասնակցելու կլոր սեղան-քննարկմանը` "Աջակցություն Հայաստանում միգրացիոն քաղաքականության մշակմանն ու համապատասխան կարողությունների ձևավորմանը" ծրագրի շրջանակներում, "Աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ. մասնավոր հատվածի խնդիրներն ու կարիքները" թեմայով քննարկմանը: