2010թ. ապրիլի 19-ին կայացավ հանդիպում ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալ Հարցերի նախարարի և մասնավոր կադրային գործակալությունների ղեկավարների միջև: Քննարկվեց համագործակցության, սոցիալական գործընկերության, աշխատաշուկայի խնդիրների հարցերը: