2013 թ-ի դեկտեմբերի 3-ին Անի Պլազա հյուրանոցում տեղի ունեցավ կլոր սեղան “Շրջանառու աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման գործընթացում տեղական համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի դերակատարումը. նոր հեռանկարներ” թեմայով, որը կազմակերպել էր Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը (ICHD):

Կլոր սեղանի ընթացքում քննարկվում էին միգրանտների աջակցության խնդիրները միջհամայնքային համագործակցության օրակարգում. Իտալիայի Նարդո քաղաքի հետ համագործակցության հեռանկարները, միգրանտներին աջակցության գործում հասարակական կառույցների միջև գործնական համագործակցության հնարավորությունները և շրջանառու աշխատանքային միգրացիայի կազմակերպման գործում մասնավոր ձեռնարկությունների միջև համագործակցության փորձը:  

 

Կլոր սեղան քննարկմանը մասնակցում էին պետական կառավարման մարմիններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կառույցներ և զբաղվածության մասնավոր ընկերություններ: 

“Տանժեռ” ռեքրութինգային ընկերությունը ներկայացրեց ընկերության փոխտնօրեն Մարինա Ցիմբալովան: