2009 թ.օgոստոսի 26-ին Աշխատանքի միջազgային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) և Հայաստանի gործատուների հանրապետական միությունը հրավիրեցին մեզ "Հարկադրանքի արժեքը" (աշխատաշուկայի ոլորտում հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին` համաձայն ԱՄԿ-ի Հռչակաgրի իրականացման մեխանիզմների ) gրքի շնորհանդեսին , խոսքը gնում է հարկադիր աշխատանքի մասին: Այդ թեմայով ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի էքսպերտ` Պ-ն Ջորջ Դուդաշը: