04.06.2011 թ. տեղի ունեցավ Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության արտահերթ համագումարը: Օրակարգում դրված էին հետևյալ հարցերը`

    Հաշվետվություն 2007-2010 թթ ՀԳՀՄ գործունեության մասին /ղեկ.`Գ.Մակարյան/:
    ՀԳՀՄ վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվություն (2007-2010 թթ):
    Միության կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին:
    Միության նախագահի ընտրություն:
    Միության խորհրդի ընտրություն:
    Միության վերահսկիչ հանձնաժողովի ընտրություն:
    ՀԳՀՄ փոխնախագահների ինստիտուտի ձևավորում:


ՙՏանժեռ՚ ռեքրուտինգային կազմակերպության տնօրեն Նանա Հերունին հանդիսանում է ՀԳՀՄ խորհրդի անդամ և ՀԳՀՄ ներքո ստեղծված զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների գործատուների ճյուղային միություն նախագահ: