2011 թ. դեկտեմբերի 16 և 17-ին  Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնում կայացան ինտերակտիվ դասընթացներ որակի և սպասարկման համակարգերի ներդրման և կառավարման մասին: Ներկայացվեցին  որակի կառավարման ISO ստանդարտներն և դրանց կիրառումը կադրային ծառայությունների ոլորտում: Ուսումնասիրվեց որակի կառավարման համակարգի վիճակագրական միջազգային վերլուծության մեթոդները: Տանժեռ ռեքրութինգային ընկերության կողմից դասընթացներին մասնակցեց կլիենտների հետ աշխատանք վարող մենեջեր` Լիլիթ Թումասյանը: