Մայիսի 23-ին Զբաղվածության պետական գործակալության գրասենյակում տեղի ունեցավ քննարկում <> թեմայով, որին բացի մեր ընկերությունից ներկա էին նաև շրջանների զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչներ, գործատուներ, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-երի ներկայացուցիչներ: Քննարկվում էր ինչպես միջին տեխնիկական, այնպես էլ բարձրագույն հաստատություններ ավարտած շրջանավարտ-մասնագետների ոչ բավարար պատրաստված լինելը: Նշվում էր, որ կրթական համակարգը չի հասցնում առաջ գնացող շուկայայի պահանջներին, որ հարկավոր է անել ամեն հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի ուսումնական հաստատություններում դասավանդման ծրագիրը համապատասխանեն իրականության պահանջներին և արձագնքեն շուկայի ընթացիկ կարիքների փոփոխություններին:

Արդյունքում որոշվեց, որպեսզի  մշակվի  միջոցառումների ծրագիր՝  ինչպես ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների, այնպես էլ տարբեր ոլորտների գործատուների մասնակցությամբ, ի սեղմ համագործակցության ընթացքում ուսուցման  և դասավանդման բարելավվմանն  մշակվի գործողությունների ռազմավարության ծրագիր: