շուկայի զարգացման պատասխանատու

Հիմնական պարտականությունները:

 • Պատվիրատուների, hաճախորդի ներգրավում;
 • Շինարարական կազմակերպությունների այցելություն;
 • Խանութների ներգրավում;
 • Առկա գործընկերների հետ կապի պահպանում;
 • Պոտենցիալ պատվիրատուի հետ բանակցությունների վարում;
 • Վաճառքի արդյունքների վերլուծում;
 • Քանակի վերահսկողություն:

Պահանջները:

 • Բարձրագույն կրթություն` ցանկալի;
 • Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն՝ բավարար և անգլերեն ցանկալի իմացություն;
 • Աշխատանքային փորձ՝ 1-3 տարի;
 • Հաղորդակցման բարձր հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակությու;
 • Վերլուծական մտածողություն։

 

 Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 150 000 դրամ + 2% վաճառքից:

Աշխատանքային գրաֆիկ ՝ երկ-ուրբ, 10:00-19:00ժ, շաբ․ 10։00-15։00ժ:

Փորձաշրջան ՝ 2 շաբաթ:

Մանրածախ վաճառքի թիմի ղեկավար (արտասահմանյան բրենդային տեխնիկաի վաճառք)

Հիմնական պարտականությունները:

 

Վաճառքի կառավարում

·         Ցանցի վաճառքի պլանի կատարում (ըստ եկամուտների, ըստ ապրանքային խմբերի):

·         Շուկայի, մրցակիցների վերլուծություն (զեղչեր, ակցիաներ):

·         Բրենդի ռազմավարության և սպառողական էլեկտրոնիկայի շուկայի վերլուծություն (Բրենդի ռազմավարությունը ընկերության կարիքներին նախագծելու ունակություն):

·         Մանրածախ վաճառքի ուղիների կառավարում:

·         Վաճառքի պլանավորում (եռամսյակ, ամիս, խանութ, ապրանքային խումբ՝ կախված բազային տվյալների, միտումների և առաջադրանքների վերլուծությունից):

·         Չեկի փոխակերպման, խորության և լայնության, բիզնես մարժայի ավելացում:

 

Անձնակազմի կառավարում

·         Անձնակազմին ներկայացվող պահանջների որոշում և մասնակցություն ընտրությանը:

·         Վերապատրաստման համակարգի մշակում, կարիքների բացահայտում և վերապատրաստման աշխատանքների պլանավորում:

·         Աշխատակազմի գնահատում և հետադարձ կապ:

·         Անձնակազմի մոտիվացիա (KPI համակարգի մշակում, ոչ նյութական խրախուսման համակարգ):

·         Կադրերի զարգացում (կադրերի ռեզերվ առանցքային պաշտոնների համար):

 

Տեսականու կառավարում

·         Պլանոգրամների և մերչենդայզինգի համապատասխանության մոնիտորինգ:

·         Պահեստում գնումների և մնացորդների կառավարում, ապրանքների տեղաշարժ, շրջանառություն:

·         Մասնակցություն գույքագրման գործընթացին:

·         Խանութներում 60+ օրական պաշարների վերլուծություն և կառավարում, հին պաշարները նվազեցնելու և RTL-ի 15% մասնաբաժինը պահպանելու ուղիներ: Ստանդարտի խախտման դեպքում կիրառվում է տուգանք նորմատիվը գերազանցող չափի համար։

·         Մատակարարից լրացուցիչ մերչենդայզինգի պատվեր:

 

Գործընթացի կառավարում

·         Բրենդի հետ համագործակցություն (պլանոգրամ, անձնակազմ, ուսուցում, տեխնիկական խնդիրներ, ցուցադրական բովանդակություն, հաշվետվություններ):

·         Մարքեթինգային գործունեության կառավարում (վաճառքի ավելացման նպատակով մարքեթինգային արշավների պլանավորում):

·         Անձնակազմի հետ կանոնավոր հանդիպումների անցկացում:

·         Հաճախորդների սպասարկման ստանդարտների կառավարում:

·         Ցանցում գործընթացների զարգացում և կատարելագործում:

·         Ֆինանսական գործիքների կառավարում (առաջարկներ շուկայում ապառիկ, լիզինգ, վարկ, ֆինանսական ծառայությունների գնագոյացման կառուցվածք, ֆինանսական գործիքներ, գնագոյացման հիման վրա առաջարկի ձևավորում):

·         Մասնակցություն մանրածախ ուղղության բյուջետավորման գործընթացին:

·         Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների պատրաստում:

 

Ցանցի զարգացում

·         Տեխնիկաի մատակարարման զարգացման ռազմավարության մշակում և հաստատում, բիզնես պլանների պատրաստում և ներկայացման ձևանմուշ բոլոր նոր վայրերի համար:

·         Բանակցություններ առևտրի կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ (վարձակալության պայմաններ, ֆինանսական պայմաններ, պայմանագրային հարաբերություններ, սպասարկում և այլն):

·         Նոր խանութների պլանավորում և բացում (տեղաբաշխում):

·         Մասնակցություն առկա մանրածախ վայրերի վարձակալության գները նվազեցնելու բանակցություններին:

·         Մրցութային պայմաններով կապալառուների ընտրություն:

·         Բրոքերների ընտրություն և մաքսային խնդիրների լուծում:

·         Համաձայն Բրենդի ուղեցույցների կահույքի պատվիրում:

 

Պահանջները:

·         Բարձրագույն կրթություն;

·         Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն;

·         Աշխատանքային փորձ՝ առնվազն 2 տարի նմանատիպ ոլորտում;

 

Աշխատավարձը (hարկերը ներառյալ) ՝ 700 000 դրամ։

Աշխատավարձը(մաքուր)՝ 506 500 դրամ։

Աշխատանքային գրաֆիկ ՝ երկ-ուրբ, 09:00-18:00:

Փորձաշրջան ՝ 3 ամիս:

Սոցիալական փաթեթ՝ առողջապահական ապահովագրություն փորձաշրջանի ավարտից հետո։

B2B հիմնական հաճախորդների գծով մենեջեր (արտասահմանյան բրենդային տեխնիկաի վաճառք)

Հիմնական պարտականությունները:

·         Հաճախորդների տեղեկատվության ակտիվ որոնում և վերլուծություն, շուկայի վերլուծություն, ապրանքների թիրախային լսարանի կարիքների որոշում, հաճախորդների բազայի ընդլայնում;

·         Հաճախորդների հետ անձամբ և հեռախոսով բանակցություններ, սառը զանգեր;

·         Պրեզենտացիաների պատրաստում և անցկացում;

·         Փաստաթղթերի կառավարում;

·         Դեբիտորական պարտքերի վերահսկում;

·         CRM-ի վարում;

·         Հաճախորդի համար նախավաճառքի տեխնիկական խորհրդատվություն;

·         Տեխնիկական բնութագրերի պատրաստում;

·         Հետվաճառքի ծառայություն;

·         Հաճախորդների հետ կապերի պահպանում և ներուժի զարգացում;

·         Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման ռազմավարության մշակում;

·         Բիզնեսի հիմնական ցուցանիշների նպատակներին հասնելը. շրջանառություն, սահմանային շահույթ, դեբիտորական պարտքեր;

·         Վաճառքի զարգացում, վաճառքի աճի և շահութաբերության ցուցանիշների համապատասխանության ապահովում. նոր հաճախորդների ակտիվ որոնում և առկա գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացում;

·         Հաճախորդների` բիզնեսի վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնների տվյալների հավաքագրման և վերլուծության իրականացում;

·         Հաճախորդի հետ գործընկերության զարգացման պլանի մշակում, հաճախորդին առաջարկվող ծառայությունների և ապրանքների փաթեթի որոշում, առաջարկների առաջնահերթություն, կապի ուղիներ, հաճախորդի կողմից շփումներ յուրաքանչյուր ապրանքի համար;

·         Նախագծային բիզնեսի զարգացման ռազմավարության մշակում;

·         Հաճախորդի զարգացման պլանի կազմում (Key Account Planning);

·         Մասնակցություն ընկերության ծառայությունների առաջարկների մշակմանը;

·         Մասնակցություն մարքեթինգային գործունեության զարգացմանը;

·         Վաճառողների և դիստրիբյուտորների հետ հարաբերությունների ստեղծում և զարգացում;

·         B2B թիմի աշխատակիցների կարողությունների զարգացում;

 

Պահանջները:

·         Բարձրագույն կրթություն;

·         Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն;

·         Աշխատանքային փորձ՝ առնվազն 2 տարի;

 

Աշխատավարձը (hարկերը ներառյալ) ՝ 516 000 դրամ։

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 377 700 դրամ:

Աշխատանքային գրաֆիկ ՝ երկ-ուրբ, 09:00-18:00:

Փորձաշրջան ՝ 3 ամիս նմանատիպ ոլորտում:

Սոցիալական փաթեթ՝ առողջապահական ապահովագրություն փորձաշրջանի ավարտից հետո։

Անձնակազմի կառավարման և կադրային գործավարության ծառայության հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր

Աշխատանքի նկարագրություն

1. Ընկերության հաճախորդների և անձնակազմի հետամենօրյա աշխատանք, կադրային և հարկային հարցերով խորհրդատվության, ինչպես նաև հսաշվարկների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում:

2. Ընկերության կադրային գործավարության վարում, ներառյալ պայմանագրերի, հրամանների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում;

3. Ընկերության յուրաքանչյուր հաճախորդի համարամսական և այլ անհրաժեշտ հաշվարկների տրամադրում անհատական կարգով:

4. Հաշվապահությանը անհրաժեշտ տեղեկատվությանև տվյալների ժամանակին փոխանցման համակարգում:

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 

1. Բարձրագույն ֆինանսական, տնտեսագիտականկամ հաշվապահական կրթություն;

2. Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է միջազգային ընկերությունում կամտեղական ընկերությունում ' միջազգային հաճախորդների հետ;

3. Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;

4. Անգլերեն լեզվի ցանկալի իմացություն;

5. ՀՀ աշխատանքային օրեսնգրքի գերազանց և հարկային օրենսգրքի ընդհանուր իմացություն;

6. Հաղորդակցման լավ հմտություններ, բարեկիրթ նամակագրության վարման հմտություն;

7. Word-ի և Excel-ի գերազանց իմացություն;

8. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի իմացությունը ցանկալի է;

9. Պայմանագրերի հետ աշխատանքի հմտություն, անհրաեշտության դեպքում նոր պայմանագրերի կազման իմացություն;

10. Նոր ծրագրակազմը արագ յուրացնելու ունակությունը ցանկալի է:

 

Լրացուցիչ տեղեկություն՝ 

Աշխատանքային օրեր և ժամեր երկ․-ուրբ․ 10։00-18։00, 

Աշխատավարձը՝ մաքուր 250.000 դրամ փորձաշրջան անցնելուց հետո

 

Ուղարկել CV-ն tanger@tanger.am էլհասցեով կամզանգահարել ՝ 010 275310, 091 291892, 077 291892:

Բեռնափոխադրող վարորդներ C,E (Չեխիա)

Աշխատանքի նկարագրություն
Փոխադրումների իրականացում Եվրոպական միության տարածքում։
Պահանջներ
Աշխատանքային փորձ - առնվազն 1 տարի որպես բեռնատարի վարորդ։ Ռուսաց լեզվի իմացություն. Վարորդական իրավունքի վկայական C, E կարգի (C պետք է ստանալ ոչ ուշ, քան 09/09/2009, E կարգը կարելի է ստանալ ավելի ուշ, բայց պետք է լինի առնվազն 2 տարեկան): Վարորդի քարտ տախոգրաֆի համար:
Աշխատավարձը 1100-2600 եվրո

Մանրամասների համար զանգահարել հեռ․՝ +37491 291892

Խմիչքների արտադրության Ինժեներ (մեխանիկ)

Պարտականություններ՝

 

- Կազմել սարքավորումների տեղաբաշխման, տեխնիկական հագեցվածության և աշխատատեղերի կազմակերպման պլաններ

- Հաշվարկել արտադրական հզորությունները և սարքավորումների բեռնավորումը՝ կիրառելով նախագծման ավտոմատացման միջոցներ

- Մշակել և ներդնել պրոգրեսիվ տեխնոլոգիական պրոցեսներ, ավտոմատացման և մեխանիզացման միջոցներ սարքավորումների տեսակների և տեխնոլոգիական ելքի վրա

- Սահմանել արտադրության օպտիմալ ռեժիմներ ընկերության արտադրանքի և տարբեր բարդության աշխատանքների վրա՝ ապահովելով արտադրությունը մրցունակ արտադրանքով և կրճատելով նյութական և աշխատանքային ծավալը

 

Պահանջներ՝

 

- Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում

- Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ

- Հայերեն և ուսերեն լեզվի իմացություն

 

 

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ երկ-ուրբ

Աշխատավարձը՝ 200.000դր․ ավել։

Ոչ ոգելից խմիչքների արտադրության տեխնոլոգ

 

Պարտականություններ՝


- Կազմակերպել արտադրական գործընթացները

- Պարբերաբար վերահսկել արտադրությունում իրականացվող տեխնոլոգիաները

- Առաջարկել տեխնոլոգիական նորամուծություններ և գաղափարներ

 

Պահանջներ ՝

- Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում

- Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձը ըստ համաձայնության։

 

Սննդի արտադրության (պահածոների) տեխնոլոգ

 

Պարտականություններ՝


- Կազմակերպել արտադրական գործընթացները

- Պարբերաբար վերահսկել արտադրությունում իրականացվող տեխնոլոգիաները

- Առաջարկել տեխնոլոգիական նորամուծություններ և գաղափարներ

 

Պահանջներ ՝

- Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում

- Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձը ըստ համաձայնության։

 

ßíäåêñ.Ìåòðèêà