Հայաստանի աշխատանքի շուկայում եղած նախաճգնաժամային ակտիվությունը կկրկնվի 2014 թվականից ոչ շուտ..

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-38-00

Սև ռեկրուտյորները խանգարում են պրոֆեսիոնալ գործակալների աշխատանքին և արատավորում Հայաստանի կադրային ծառայությունների շուկան...

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-33-00