2009 թ. դեկտեմբերի 17-ին, մեր կազմակերպությունը մասնակցեց "ՓՄՁ և կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման գնահատում" թեմայով կոնֆերանսին: ՀԳՀՄ ՓՄՁ ճյուղային միության կողմից և Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության աջակցությամբ, ՀՀ-ում առաջին անգամ վերոնշյալ բնագավառում իրականացվել է բազմակողմանի վերլուծություն (նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների ամփոփման և 133 հարցվողներ հարցումների հիման վրա):