Մայիսի 12, 2009թ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) ներկայացրեց "Հարկադրանքի արժեքը" զեկույցը`աշխատաշուկայի ոլորտում հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին` համաձայն ԱՄԿ-ի Հռչակագրի իրականացման մեխանիզմների: Խոսքը գնում է հարկադիր աշխատանքի մասին: Համաձայն զեկույցի աշխատողների նկատմամբ հարկադրանքի հնարավորության արժեքը տարեկան կազմում է 20 մլրդ ամերիկյան դոլար: