Ծառայություններ

Մասնագիտորեն ընտրված անձնակազմը Ձեր ընկերության բարգավաճման և հաջողության գրավականն է, ինչպես նաև միջոցների տնտեսման գործոն:

Փորձագետների կարծիքով բիզնեսի հաջողության 80 %-ը ապահովվում է շնորհիվ մարդկային ռեսուրսների: 

Մեր նպատակը Ձեր հաջողությունն է: 

Մենք կապահովենք Ձեր անձնակազմի որոնումը և համալրումը Հայաստանում:

Ծառայություններ
 • Կադրերի որոնում` Ռեքրութինգ, Բացառիկ կադրերի որոնում/Հեդհանթինգ:
 • Աութսթաֆինգ, Աութսորսինգ:
 • Աշխատավարձի հաշվարկ:
 • Աութփլեյսմենթ՝ կրճատվող անձնակազմի խորհրդատվության և աշխատանքի տեղավորման աջակցման ծառայություն:
 • Իրավաբանական ծառայություն Հայաստանում արտասահմանյան ընկերությունների համար:
 • Կադրային և իրավաբանական խորհրդատվություն:
 • Միջոցառումների կազմակերպում (լոգիստիկա):
 • Աշխատաշուկայում մասնագետների աշխատավարձերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն:
 • Թեկնածուների վերաբերյալ անհատական եզրակացությունների պատրաստում՝ մասնագիտական և հոգեբանական թեստավորման հիման վրա:
 • Թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունների տեղադրում մեր կայքում, սոցիալական ցանցերում և աշխատանքի որոնման այլ կայքերում (առանց ռեքրութմենթի ծառայության):

Ինչու մենք

Ինչու՞ ինքնուրույն չորոնել անձնակազմ, այլ դիմել «Տանժեռ» կադրային գործակալություն:

 • Տեղադրելով թափուր հաստիքի հայտարարություն կայքերում Դուք կստանաք արձագանք, բայց պետք է իմանալ, թե որ կայքերը ունեն բարձր դիտելիություն, որոնց են հետևում Ձեզ անհրաժեշտ մասնագետները, իսկ որոնց` ոչ, որպեսզի Ձեր գործողությունները լինեն արդյունավետ:
 • Որպես կանոն, բարձր օղակների մասնագետների մեծամասնությունը ունի աշխատանք և միայն հայտարարություն տեղադրելը չի ապահովի սպասված արդյունքը, քանի որ իրենք չեն արձագանքի հայտարարությանը: Այս պատճառով մարդիկ, որոնց Դուք փնտրում եք, կարող են չփնտրել Ձեզ, այսինքն իրենք չեն գտնվում աշխատանքի որոնման ակտիվ փուլում: Մինչդեռ մեր ընկերությունը ունի այդ մասնագետների կոնտակտները, ինչպես նաև մենք տեղեկացված ենք, թե ինչպիսի առաջարկի պարագայում իրենք տեսականորեն պատրաստ կլինեն դիտարկել նոր առաջարկներ:
 • Մեր ընկերությունում կան նաև այն մասնագետ-ղեկավարների տվյալները, որոնք չեն տեղադրում ինքնակենսագրականներ սոցիալական ցանցում, ինչպես նաև մեր այն հայրենակիցների, որոնք ներկա պահին աշխատում են արտերկրում, սակայն այս կամ այն պատճառով ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք: Նրանց հնարավոր չէ գտնել համացանցում:
 • Հաճախ անձնակազմի բաց որոնումը գործատուի կողմից վտանգավոր է, քանի որ մրցակիցները տեսնում են, թե ընկերության, որ ճյուղն եք պատրաստվում զարգացնել: Բացի այդ, եթե Դուք ցանկանում եք հեռացնել ներկա պահին այդ հաստիքը զբաղեցնող աշխատակցին, սակայն ժամանակից շուտ չեք կարող թափուր թողնել աշխատատեղը, նոր աշխատակցի բաց որոնումը կարող է ստեղծել լարվածություն: Նշված պատճառով գործատուներին երբեմն հարմար է անցկացնել հարցազրույցներ ոչ թե իրենց կազմակերպության տարածքում, այլ մեր գրասենյակում, ինչը կապահովի գաղտնիությունը:
 • Կան պաշտոնատար անձինք, որոնք երբեք չեն ուղարկի իրենց ինքնակենսագրականը տարբեր կազմակերպություններ և չեն տեղադիր այն սոց. ցանցերում, բայց մեզ մոտ նրանք գրանցված են: Այն դեպքում, երբ Դուք ցանկանում եք ձեռք բերել եզակի մասնագետի, մենք առաջարկում ենք հեդհանթինգի ծառայություն՝ իրականացնելով այդ մասնագետի հետ բանակցման և աշխատանքի առաջարկի գործընթացը:
 • Եթե թափուր աշխատատեղի ձեր հայտարարությանը արձագանքել են չափից շատ թեկնածուներ (կադրերի գծով փորձառու մասնագետներին հայտնի է թեկնածուների մեծամասնության համուզմունքը, որ իրենք կարող են ընթացքում տիրապետել ցանկացած մասնագիտությանը կամ լեզվին), հնարավոր է առնվազն մեկ շաբաթով խաթարվի Ձեր ընկերության բնականոն աշխատանքային գործընթացը՝ հեռախոսազանգերի ու ռեզյումեների տարափի պատճառով: Ահա թե ինչու շատ ընկերություններ գերադասում են զերծ պահել իրենց գրասենյակը նման անցուդարձից` հանձնարարելով փորձված կադրային գործակալություններին ընդունել հարվածն իրենց վրա ու բազում հավակնորդներից ընտրել 2-3 ընդունելի թեկնածու տվյալ թափուր տեղի համար: Իրականում հավակնորդներին գտնելն ու ընտրելը բարդ, ծավալուն աշխատանք է, որը պետք է կատարեն մասնագետները: Այն պահանջում է աչալրջություն, ժամանակի և մտավոր ռեսուրսների վատնում: Հարկ կա՞ արդյոք, որ Դուք դրանով Ձեզ ծանրաբեռնեք:
 • Մեր ընկերությանը հատուկ է`
 • - գործնականություն,
  - կոմպետենտություն,
  - հարգանք պատվիրատուի նկատմամբ,
  ինչի մասին վկայում են մեր գործընկերների՝ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրված հավաստագրերը, որոնք կարող են տրամադրվել ըստ պահանջի
Գործատուների համար անձնակազմի որոնման ծառայության արժեքը կախված է հաստիքից և թեկնածուների որոնման մեթոդներից (recruitment, executive search ), հաստիքը համալրելու բարդությունից, աշխատանքի ծավալից և ժամկետից, ինչպես նաև միաժամանակ տրվող հաստիքների քանակից, համագործակցության երկարատևությունից և այլ հանգամանքներից:

Հաջողություն ենք մաղթում Ձեր բիզնեսին:

Տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ

Ինչպես ենք աշխատում.

 • Ընկերության և իր կորպորատիվ մշակույթի հետ գործակալության աշխատակցի ծանոթացում, հավակնորդների ընտրության հիմնական չափանիշների որոշում, թափուր պաշտոնների մանրակրկիտ նկարագրի կազմում, ժամկետների համաձայնեցում, աշխատանքային գրաֆիկի հաստատում։
 • Պայմանագրի և թափուր հաստիքի նկարագրությամբ հայտի կնքում:
 • Աշխատաշուկայի համապատասխան սեգմենտի մասին տեղեկության հավաքագրում ու վերլուծություն, հավակնորդների ընտրման մեթոդների մշակում:
 • Հավակնորդների ընտրության իրականացում։
 • Ռեզյումեների ուսումնասիրում, նախնական հեռախոսային հարցազրույցների անցկացում, գործակալության մասնագետի հետ հարցազրույցի կազմակերպում, մասնագիտական և հոգեբանական թեստավորում (անհրաժեշտության դեպքում), երաշխավորագրերի ստուգում:
 • Թեկնածուների գնահատում, նախնական ցուցակի կազմում և նախապատրաստում գործատուի հետ հարցազրույցին:
 • Ընտրված թեկնածուների ռեզյումեների և գործակալության մասնագետի կողմից եզրակացության ներկայացում գործատուին:
 • Թեկնածուների և գործատուի միջև հանդիպման կազմակերպում։
 • Հանդիպման արդյունքների քննարկում և, հավանության արժանանալու դեպքում, թեկնածուին աշխատանքի ընդունելու գործընթացի կոորդինացում, աշխատանքային պայմանների համաձայնեցում:
 • Թեկնածուի կողմից աշխատանքային պարտականությունների ստանձնում, հայտի ուղեկցում երաշխավորված ժամանակահատվածի ընթացքում (պայմանագրում համապատասխան կետի առկայության դեպքում):
 • Պայմանագրին կից հավելված 2-ի ու մատուցված ծառայությունների ընդունման-հանձնման ակտի ստորագրում և վերջնական փոխհաշվարկի կատարում:
 • Այլ թեկնածուներին մերժման որոշման մասին իրազեկում:

Թեկնածուների որոնման, գնահատման և ընտրության մեթոդներ․

 • Որոնում «Տանժեռ» գործակալության տվյալների բազայով,
 • Հայտարարության տեղադրում «Տանժեռ»-ի կայքում և սոց․ ցանցերում,
 • Հայտարարության տեղադրում շուրջ 20 աշխատանքի տեղավորման կայքերում,
 • Սոց․ ցանցերում համապատասխան թեկնածուների որոնում,
 • Ներկա պահին աշխատող մասնագետների ցուցակից ուղիղ որոնման իրականացում,
 • Թեկնածուների որոնում ձեռք բերված աշխատանքային կոնտակտների միջոցով,
 • Պատվիրատուին հետաքրքրող կոնկրետ մասնագետների հետ կապի հաստատում,
 • Աշխատանք ԲՈՒՀ-երի հետ,
 • Մասնակցություն մասնագիտական տոնավաճառներին,
 • Թափուր հաստիքների տեղադրում ԶԼՄ-ում,
 • Թեկնածուների հետ հարցազրույցների անցկացնում «Տանժեռ»-ի գրասենյակում,
 • Մասնագիտական և/կամ հոգեբանական թեստավորում,
 • Երաշխավորագրերի ստուգում։
Հայաստանում աշխատակազմի համալրման հայտի ներկայացման համար խնդրում ենք զանգահարել մեր գրասենյակ՝ (+374)10 275310, (+374) 91 291892, (+374) 77 291892 կամ գրել էլ.հասցեին՝ tanger@tanger.am, info@tanger.am։

Ամենօր մենք հանդիպում ենք տաղանդավոր և յուրօրինակ մարդկանց: Նրանց, ովքեր առաջադրում են նոր գաղափարներ և նրանց, ովքեր դրանք իրականացնում են: Մարդկանց, ովքեր գերագնահատում են կամ, հակառակը, թերագնահատում են իրենց հնարավորությունները: Այն մասնագետներին, ովքեր արդեն իսկ հասել են հաջողության և հավակնորդներին, ում սպասվում է մասնագիտական փայլուն ապագա: Հանդիպում ենք ինչպե՛ս լուրջ, այդպե՛ս էլ ակտիվ և հումորի զգացումով անհատներին: Եվ յուրաքանչյուր անգամ մենք փորձում ենք գնահատել, հասկանալ և զգալ արդյոք նա այն մարդն է, ում որոնում է գործատուն: Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հասկանանք Ձեզ, հարգելի՛ ղեկավար, ճանաչենք Ձեր ընկերությունը և մանրամասն ձևակերպենք նոր աշխատակցի հանդեպ պահանջները:

«Կադրերը որոշում են ամեն ինչ» հին կարգախոսը միշտ արդիական է։ Վստահե՛ք մասնագետներին։
ßíäåêñ.Ìåòðèêà