15.12.2011թ. Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գրասենյակում տեղի  ունեցավ կլոր սեղան` Հայաստանում աշխատանքային միգրանտների գիտավերլուծական կառավարման հզորացման թեմայով: Ներկայացվեցին աշխատանքային միգրանտներին և նրամց  ընտանիքներին բանկային համակարգի կողմից նոր ֆինանսական ծառայություններ առաջարկելու հնարավորությունները: Հանդիպմանը հրավիրված էին մի շարք պետական և մասնավոր կառույցների և բանկերի ներկայացուցիչներ: Տանժեռ ընկերությունը,  ի դեմս տնօրեն` Նանա Հերունու, նույնպես մասնակցում է քննարկմանը: