Մեր ընկերությունը երբևիցե չի զբաղվել և չի զբաղվում արտասահմանում աշխատանքի տեղավորմամբ, բայց մեր մոտ դուք կարող եք ծանոթանալ Հայաստանից Ռուսաստան և Կիպրոս աշխատելու նպատակով մեկնողների համար տեղեկատվական ուղեցույցի հետ, որպեսզի կարողանալ պաշտպանվել տարբեր, անցանկալի բարդ իրավիճակներից, որոնք կարող են դարանոել այդ ճանապարհին: Ուղեցույցը հրատարակված է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) կողմից: Մեզ մոտ դուք նույնպես կարող եք ծանոթանալ "Խորհուրդներ ճիշտ կրթություն ընտրելու և աշխատաշուկայում առաջընթացի համար" ձեռնարկի հետ, հրատարակված Հայաստանի գործատուների միության և ԱՄԿ-ի կողմից: