Աութփլեյսմենթ
Գործատուների համար գոյություն ունի ևս մի, մեր կարծիքով հեռանկարային ծառայություն`
Աութփլեյսմենթ` կրճատվող անձնակազմի խորհրդատվության և աշխատանքի տեղավորման
աջակցման ծառայություն: