Ինչպես ենք աշխատում.

 • Ընկերության և իր կորպորատիվ մշակույթի հետ գործակալության աշխատակցի ծանոթացում, հավակնորդների ընտրության հիմնական չափանիշների որոշում, թափուր պաշտոնների մանրակրկիտ նկարագրի կազմում, ժամկետների համաձայնեցում, աշխատանքային գրաֆիկի հաստատում։
 • Պայմանագրի և թափուր հաստիքի նկարագրությամբ հայտի կնքում:
 • Աշխատաշուկայի համապատասխան սեգմենտի մասին տեղեկության հավաքագրում ու վերլուծություն, հավակնորդների ընտրման մեթոդների մշակում:
 • Հավակնորդների ընտրության իրականացում։
 • Ռեզյումեների ուսումնասիրում, նախնական հեռախոսային հարցազրույցների անցկացում, գործակալության մասնագետի հետ հարցազրույցի կազմակերպում, մասնագիտական և հոգեբանական թեստավորում (անհրաժեշտության դեպքում), երաշխավորագրերի ստուգում:
 • Թեկնածուների գնահատում, նախնական ցուցակի կազմում և նախապատրաստում գործատուի հետ հարցազրույցին:
 • Ընտրված թեկնածուների ռեզյումեների և գործակալության մասնագետի կողմից եզրակացության ներկայացում գործատուին:
 • Թեկնածուների և գործատուի միջև հանդիպման կազմակերպում։
 • Հանդիպման արդյունքների քննարկում և, հավանության արժանանալու դեպքում, թեկնածուին աշխատանքի ընդունելու գործընթացի կոորդինացում, աշխատանքային պայմանների համաձայնեցում:
 • Թեկնածուի կողմից աշխատանքային պարտականությունների ստանձնում, հայտի ուղեկցում երաշխավորված ժամանակահատվածի ընթացքում (պայմանագրում համապատասխան կետի առկայության դեպքում):
 • Պայմանագրին կից հավելված 2-ի ու մատուցված ծառայությունների ընդունման-հանձնման ակտի ստորագրում և վերջնական փոխհաշվարկի կատարում:
 • Այլ թեկնածուներին մերժման որոշման մասին իրազեկում:

Թեկնածուների որոնման, գնահատման և ընտրության մեթոդներ․

 • Որոնում «Տանժեռ» գործակալության տվյալների բազայով,
 • Հայտարարության տեղադրում «Տանժեռ»-ի կայքում և սոց․ ցանցերում,
 • Հայտարարության տեղադրում շուրջ 20 աշխատանքի տեղավորման կայքերում,
 • Սոց․ ցանցերում համապատասխան թեկնածուների որոնում,
 • Ներկա պահին աշխատող մասնագետների ցուցակից ուղիղ որոնման իրականացում,
 • Թեկնածուների որոնում ձեռք բերված աշխատանքային կոնտակտների միջոցով,
 • Պատվիրատուին հետաքրքրող կոնկրետ մասնագետների հետ կապի հաստատում,
 • Աշխատանք ԲՈՒՀ-երի հետ,
 • Մասնակցություն մասնագիտական տոնավաճառներին,
 • Թափուր հաստիքների տեղադրում ԶԼՄ-ում,
 • Թեկնածուների հետ հարցազրույցների անցկացնում «Տանժեռ»-ի գրասենյակում,
 • Մասնագիտական և/կամ հոգեբանական թեստավորում,
 • Երաշխավորագրերի ստուգում։
Հայաստանում աշխատակազմի համալրման հայտի ներկայացման համար խնդրում ենք զանգահարել մեր գրասենյակ՝ (+374)10 275310, (+374) 91 291892, (+374) 77 291892 կամ գրել էլ.հասցեին՝ tanger@tanger.am, info@tanger.am։

Ամենօր մենք հանդիպում ենք տաղանդավոր և յուրօրինակ մարդկանց: Նրանց, ովքեր առաջադրում են նոր գաղափարներ և նրանց, ովքեր դրանք իրականացնում են: Մարդկանց, ովքեր գերագնահատում են կամ, հակառակը, թերագնահատում են իրենց հնարավորությունները: Այն մասնագետներին, ովքեր արդեն իսկ հասել են հաջողության և հավակնորդներին, ում սպասվում է մասնագիտական փայլուն ապագա: Հանդիպում ենք ինչպե՛ս լուրջ, այդպե՛ս էլ ակտիվ և հումորի զգացումով անհատներին: Եվ յուրաքանչյուր անգամ մենք փորձում ենք գնահատել, հասկանալ և զգալ արդյոք նա այն մարդն է, ում որոնում է գործատուն: Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հասկանանք Ձեզ, հարգելի՛ ղեկավար, ճանաչենք Ձեր ընկերությունը և մանրամասն ձևակերպենք նոր աշխատակցի հանդեպ պահանջները:

«Կադրերը որոշում են ամեն ինչ» հին կարգախոսը միշտ արդիական է։ Վստահե՛ք մասնագետներին։
ßíäåêñ.Ìåòðèêà