Համատեղ ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների հետ

«Տանժեռ» կադրային ընկերությունը համատեղ ծրագրեր է իրականացնում «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության և տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսինն են՝

  1. Հայաստանում «Ֆրանսիայի ներգաղթի և ինտեգրման գրասենյակի» ներկայացուցչություն –«Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» ծրագիր (2014-2015թթ.) 
  2. Այս ծրագրի շրջանակներում 16 միգրանտների համար մենք կազմակերպեցինք 3-4 ամիս տևողությամբ մասնագիտական ուսուցման և վերաորակավորման դասընթացներ: Դասընթացների ավարտից անմիջապես հետո նրանցից ոմանք մեր միջոցով տեղավորվեցին աշխատանքի, իսկ մյուսների հետ շարունակվեց մեր ընկերության մասնագետների ակտիվ աշխատանքը:
  3. Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն (ՄՄԿ) - Մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող հայրենակիցների ժամանակավոր վերադարձ» 2014թ.-ի ծրագիր, որի շրջանակներում տեղի ունեցավ փորձի փոխանակում Նիդերլանդներից ժամանած մեր հայրենակից մասնագետների հետ:
  4. ՄԱԿ – «Աջակցություն սիրիահայերի զբաղվածության խթանման» ծրագիր (2013թ.)
    ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի (ՄԱՓԳՀ) գրասենյակի և «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության հետ միասին կնքված եռակողմ պայմանագրի շրջանակներում մեր ընկերությունը իրականացրեց «Աջակցություն սիրիահայերի զբաղվածության խթանման» ծրագիրը, որի արդյունքում մեզ հաջողվեց աշխատանքի տեղավորել Հայաստան ներգաղթած մի շարք սիրիահայերի, շատերը խորհրդատվություն ստացան աշխատաշուկայի, աշխատանքային օրենսդրության և պահանջված մասնագիտությունների վերաբերյալ:

  5. Իրականացվում են նաև այլ ծրագրեր:
ßíäåêñ.Ìåòðèêà