Կադրային գործավարության աութսորսինգ ՝ տեղական օրենսդրության արդի պահանջներին և պատվիրատուի կորպորատիվ ստանդարտներին համապատասխան, Հայաստանում գործող միջազգային ընկերությունների համար:
ßíäåêñ.Ìåòðèêà