Պարտականություններ՝

1. Աշխատանք հաճախորդների և պատվիրատուների հետ:

2. Նամակագրություն և հեռախոսազանգերի պատասխանում։

3. Ռեքրութմենթի գործընթացի իրականացում՝

-Ընկերության տվյալների բազայի և պայմանագրերի հետ աշխատանք։

-Թեկնածուների որոնում տարբեր հարթակներով, հարցազրույցների անցկացում, ռեզյումեների դիտարկում, ընտրություն, ներկայացում գործատուին։

-Հայտարարությունների կազմում, տեղադրում։

4.  Աշխատանք ընկերության կայքէջի հետ և սոցիալական ցանցերում:

5.  Տեքստերի թարգմանություն:

6.  Տնօրենի այլ  հանձնարությունների կատարում:

 
Պահանջներ՝

1. Բարձրագույն կրթություն:

2. Համակարգչային տեխնիկայի և բազային ծրագրերի հետ փորձ:

3. Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն:

4.  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ, անհրաժեշտ է ռեքրութմենթի բնագավառում նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու ցանկություն և ունակություններ:

Աշխատանքը 5-օրյա, ժամերը՝ 10.00-18.00: