Պահանջվում են`
-Խոհարար
-Գանձապահ
-Բարիստա
-Փորձը պարտադիր չէ։
Ժամերը՝ 10։00-20։00, օրը մեջ, կամ 11։00-17։00, 17։00-23։00
-Ընդմիջումը տրամադրում է ընկերությունը։
Դիմելու համար․
Զանգահարեl ուղարկել CV–ները info@tanger.am