Աշխատանքի նկարագրություն

 

1. Ընկերության հաճախորդների և անձնակազմի հետամենօրյա աշխատանքկադրային և հարկայինհարցերով խորհրդատվությանինչպես նաևհսաշվարկների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերիտրամադրում:

2. Ընկերության կադրային գործավարության վարումներառյալ պայմանագրերիհրամանների և այլանհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում;

3. Ընկերության յուրաքանչյուր հաճախորդի համարամսական և այլ անհրաժեշտ հաշվարկներիտրամադրում անհատական կարգով:

4. Հաշվապահությանը անհրաժեշտ տեղեկատվությանև տվյալների ժամանակին փոխանցմանհամակարգում:

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 

1. Բարձրագույն ֆինանսականտնտեսագիտականկամ հաշվապահական կրթություն;

2. Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձցանկալի է միջազգային ընկերությունում կամտեղական ընկերությունում ' միջազգայինհաճախորդների հետ;

3. Հայերենանգլերեն և ռուսերեն լեզուներիգերազանց իմացություն;

4. ՀՀ աշխատանքային օրեսնգրքի գերազանց և հարկային օրենսգրքի ընդհանուր իմացություն;

5. Հաղորդակցման լավ հմտություններբարեկիրթնամակագրության վարման հմտություն;

6. Word-Ի և Excel-ի գերազանց իմացություն;

7. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի իմացությունըցանկալի է;

8. Պայմանագրերի հետ աշխատանքի հմտությունանհրաեշտության դեպքում նոր պայմանագրերիկազմման իմացություն;

9. Նոր ծրագրակազմը արագ յուրացնելուունակությունը ցանկալի է:

 

Լրացուցիչ տեղեկություն՝ 

Աշխատանքային օրեր և ժամեր երկ․-ուրբ․ 10։00-18։00, նաև համատեղությամբ

Աշխատավարձը՝ ըստ համաձայնության

 

Ուղարկել CV-ն tanger@tanger.am էլհասցեով կամզանգահարել ՝ 010 275310, 091 291892, 077 291892: