Աշխատանքի նկարագրություն

1. Ընկերության հաճախորդների և անձնակազմի հետամենօրյա աշխատանք, կադրային և հարկային հարցերով խորհրդատվության, ինչպես նաև հսաշվարկների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում:

2. Ընկերության կադրային գործավարության վարում, ներառյալ պայմանագրերի, հրամանների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում;

3. Ընկերության յուրաքանչյուր հաճախորդի համարամսական և այլ անհրաժեշտ հաշվարկների տրամադրում անհատական կարգով:

4. Հաշվապահությանը անհրաժեշտ տեղեկատվությանև տվյալների ժամանակին փոխանցման համակարգում:

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 

1. Բարձրագույն ֆինանսական, տնտեսագիտականկամ հաշվապահական կրթություն;

2. Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է միջազգային ընկերությունում կամտեղական ընկերությունում ' միջազգային հաճախորդների հետ;

3. Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;

4. Անգլերեն լեզվի ցանկալի իմացություն;

5. ՀՀ աշխատանքային օրեսնգրքի գերազանց և հարկային օրենսգրքի ընդհանուր իմացություն;

6. Հաղորդակցման լավ հմտություններ, բարեկիրթ նամակագրության վարման հմտություն;

7. Word-ի և Excel-ի գերազանց իմացություն;

8. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի իմացությունը ցանկալի է;

9. Պայմանագրերի հետ աշխատանքի հմտություն, անհրաեշտության դեպքում նոր պայմանագրերի կազման իմացություն;

10. Նոր ծրագրակազմը արագ յուրացնելու ունակությունը ցանկալի է:

 

Լրացուցիչ տեղեկություն՝ 

Աշխատանքային օրեր և ժամեր երկ․-ուրբ․ 10։00-18։00, 

Աշխատավարձը՝ մաքուր 250.000 դրամ փորձաշրջան անցնելուց հետո

 

Ուղարկել CV-ն tanger@tanger.am էլհասցեով կամզանգահարել ՝ 010 275310, 091 291892, 077 291892: