Ավիատոմսերի վաճառքի մասնագետ

Պահանջներ՝

-Բարձրագույն կրթություն

- Աշխատանքային փորձ որպես ավիատոմսերի վաճառքի մասնագետ,

- Amadeus ծրագրի տիրապետում,

- Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,

- Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություն,

- Ժամանակի կառավարման հմտություն,

- Թիմում աշխատելու կարողություն:

Պարտականություններ ՝

- Ավիատոմսերի վաճառքի իրականացում,

- Համապատասխան խորհրդատվություն,

- Հաճախորդներին մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում թռիչքի ժամի և ճանապարհորդության բոլոր մանրամասների վերաբերյալ:

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

Ավտոմեքենաների գործառնության մենեջեր

Պահանջներ՝

-Բարձրագույն կրթություն

-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն

-Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

-Աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն

Պարտականություններ ՝

-Նամակագրություն հաճախորդների հետ

-Պատվերների ընդունում և բաշխում

-Կապի պահպանում գործընկերների հետ

-Հաշվետվության կազմակերպում վերադասի հետ

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

Ռուսերեն լեզվի ներգնա տուրիզմի տուր-օպերատոր

Պահանջներ՝

-բարձրագույն կրթություն

-համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

-հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ

-ռուսերենի գերազանց իմացություն (այլ լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)

-ցանկալի է Հայաստանի զբոսաշրջային ուղղությունների մասին գիտելիքները

-զբոսաշրջության ոլորտում փորձը կդիտվի որպես առավելություն

-թիմում աշխատելու ունակություն

Պարտականություններ ՝

- տուր փաթեթների կազմակերպում, հաշվարկ

-զբոսաշրջային ծրագրերի համակարգում,

- փաթեթների ներկայացում թիրախային ռուսախոս երկրների հաճախորդներին,

- մշտական կապի մեջ գտնվել հաճախորդների հետ

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

Անգլերեն լեզվի ներգնա տուրիզմի տուր-օպերատոր

Պահանջներ՝

-բարձրագույն կրթություն

-համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

- հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ

- անգլերենի գերազանց իմացություն (այլ լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)

- ցանկալի է Հայաստանի զբոսաշրջային ուղղությունների մասին գիտելիքները

- զբոսաշրջության ոլորտում փորձը կդիտվի որպես առավելություն

- թիմում աշխատելու ունակություն:

Պարտականություններ ՝

- տուր փաթեթների, տրանսպորտային ծրագրերի կազմակերպում, հաշվարկ

-զբոսաշրջային ծրագրերի համակարգում

- պատասխանատու լինել ծառայություններ մատուցողների (ռեստորաններ, սրճարաններ, տրանսպորտային ընկերություններ, զբոսավարներ, ժամանցային ընկերություններ և այլն) հետ բանակցությունների և պայմանագրային շրջագայությունների կազմակերպման համար

- փաթեթների ներկայացում թիրախային անգլիական շուկայի հաճախորդներին

- մշտական կապի մեջ գտնվել հաճախորդների հետ

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

Հյուրանոցի ամրագրման մասնագետ

Պահանջներ՝

-Բարձրագույն կրթություն

-Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

-Անգլերենի իմացություն,

-ժամանակի կառավարման հմտություն,

-Թիմում աշխատելու կարողություն:

Պարտականություններ ՝

-Համակարգել վաճառքի և ամրագրման թիմի հետ սենյակների բոլոր ամրագրումները

-Կատարել հյուրանոցների ամրագրումները ամբողջ Հայաստանում

-Վերահսկել ամրագրումների կառավարումը

-Մշակել բոլոր հարցումները և կառավարել բոլոր գործընթացները

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

Արտագնա տուր մենեջեր

Պահանջներ՝

-Բարձրագույն կրթություն

-Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

-Աշխատանքային փորձ որպես արտագնա տուր մենեջեր

-Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի  իմացություն

-Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություն

-ժամանակի կառավարման հմտություն

- Թիմում աշխատելու կարողություն

Պարտականություններ ՝

- Արտագնա տուրիստական փաթեթների մշակում

- Տուրիստական փաթեթներ կազմելու ընթացքում անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքում և ձևակերպում

- Խորհրդատվություն վիզաների կանոնների վերաբերյալ

- Նոր հաճախորդների ներգրավվում

- Հաճախորդներին մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում թռիչքի ժամի և ճանապարհորդության բոլոր մանրամասների վերաբերյալ

-Նոր պրոդուկտների ստեղծում

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 100․000-300․000 դրամ:

ßíäåêñ.Ìåòðèêà