Աութփլեյսմենթ` կրճատվող անձնակազմի խորհրդատվության և աշխատանքի տեղավորման աջակցման ծառայություն:

Աութփլեյսմենթի առավելությունները`

  • «Լավ գործատու»-ի հեղինակության պահպանում։
  • Մնացած անձնակազմի անորոշության զգացողության պատճառով աշխատանքի արդյունավետ անկման կանխում։
  • Կողմերի միջև իրավական տարաձայնությունների հարթման հետ կապված հնարավոր ծախսերի կրճատում։
  • Աշխատողին աշխատանքի տեղավորման հարցերով մասնագիտական խարհրդատվության տրամադրում։
  • Կրճատված աշխատողին աշխատանքի տեղավորման գործընթացի արագացում:
ßíäåêñ.Ìåòðèêà