2008 թ. մարտի 25-ին կայացավ Միջազգային Աշխատանքի Կազմակերպության և Հայաստանի գործատուների Միության կողմից կազմակերպված սեմինար, որտեղ քննարկվում էին թրա‎ֆ‎իքնգին և Հայաստանի մասնավոր կադրային գործակալությունների իրավաբանական դաշտին վերաբերող հարցեր: Սեմինարին լիցենզավորման և ոլորտի ինքնակառավարման հարցերի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ մեր տնօրենª Նանա Հերունին: Կայացվեց որոշում մասնավոր կադրային գործակալությունների անդամակցմանը, որպես ճյուղային բիզնեսի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ործատուների Միությանը: