Ս.թ. ապրիլի 19-ին տեղի ունեցավ USAID-ի Ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրի (EDMC),  Միացյալ Ազգային զարգազմանծրագրի (UNDP) և Հայաստանի Գործատուների հանրապետական Միությունը կազմակերպեցին   ՄԱԿ-ի գրասենյակում կլոր սեղան – քննարկմում  “Երիտասարդների զբաղվածություն մասնավոր հատվածի կարիքների նհամապատասխան մասնագիտական ուսուցում և վերապատրաստում” թեմայով:

Հանդիպմանը  մասնակցեցնաև "Տանժեռ" ռեքրութինգային ընկերության տնօրեն, Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միության նախագահ` Նանա Հերունին: