Ավիատոմսերի վաճառքի մասնագետ

Ավտոմեքենաների գործառնության մենեջեր

Ռուսերեն լեզվի ներգնա տուրիզմի տուր-օպերատոր

Անգլերեն լեզվի ներգնա տուրիզմի տուր-օպերատոր

Հյուրանոցի ամրագրման մասնագետ

Արտագնա տուր մենեջեր

ßíäåêñ.Ìåòðèêà