Հաշվետար

 Պահանջներ՝

  Կրթություն ՝ Բարձրագույն,

  Համակարգչային գիտելիքներ ՝ 1C, ՀԾ հաշվապահություն, E- Invoicing։

  Աշխատանքային  փորձ ՝  պարտադիր  է։

 

 Պարտականություններ ՝

-Հաշիվների դուրսգրում, մուտքագրում։

-Պահեստային ապրանքների հաշվառում։

 

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 130.000-150.000 դրամ։

Հաշվապահ

 

Պահանջներ՝

 Կրթություն՝ Բաձրագույն

 Համակարգչային  գիտելիքներ՝ ՀԾ  7 հաշվապահության լավ իմացություն, 1C միջին, E-invoicing,

 Աշխատանքային փորձ՝ Առնվազն 2 տարվա պրակտիկ փորձ Հաշվապահության ոլորտում,

 

Պարտականություններ՝ Ընդհանուր հաշվապահություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ-ուրբաթ 10։00-18։00։

Աշխատավարձը (հարկերը ներառյալ) ՝ 200,000 – 220․000 դրամ:

Գործատուն  կարևորում է մասնագիտական աճը հետագա պաշտոնի բարձրացման համար։ 

 

Ֆինանսիստ

Հաշվապահ արտադրական ընկերությունում

 

Պարտականություններ՝ հայկական ծրագրերի հետ աշխատանք, հաշվապահական փաստաթղթերի վարում, տվյալների մուտքագրում:

Պահանջներ՝

-         բարձրագույն կրթություն,

-         Ms Office, ՀԾ,

-         հարկային օրենսդրության իմացությոուն,

-         Առնվազն 2 տարվա փորձ:

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձ (մաքուր)՝  140000 դրամ:

 

Հաշվետար

Պարտականություններ՝ հայկական ծրագրերի հետ աշխատանք, տվյալների մուտքագրում, արտածում ՀԾ համակարգում:

Պահանջներ՝

-         Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն,

-         Հհայկական ծրագրեր, Ms Office, ՀԾ

-         Առնվազն 1 տարվա փորձ:

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձ (մաքուր)՝  100000 դրամ:

ßíäåêñ.Ìåòðèêà