Հաշվետար

 Պահանջներ՝

  Կրթություն ՝ Բարձրագույն,

  Համակրգչային գիտելիքներ ՝ 1C, ՀԾ հաշվապահություն, E- Invoicing։

  Աշխատանքային  փորձ ՝  պարտադիր  է։

 

Պարտականություններ ՝

-Հաշիվների դուրսգրում, մուտքագրում։

-Պահեստային ապրանքների հաշվարում։

 

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 130.000-150.000 դրամ։

Հաշվապահ

Պահանջներ՝

 Կրթություն -Բաձրագույն

 Համակարգչային  գիտելիքներ  – ՀԾ  7 հաշվապահության լավ իմացություն,1C միջին  , E-invoicing,

 Աշխատանքային փորձ - Առնվազն 2 տարվա   պրակտիկ փորձ Հաշվապահության ոլորտում,

 

Պարտականություններ՝ Ընդհանուր հաշվապահություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ-ուրբաթ -10։00-18։00։

Աշխատավարձը (հարկերը ներառյալ) ՝ 200,000 – 220․000 դրամ:

Գործատուն  կարևորում է մասնագիտական աճը հետագա պաշտոնի բարձրացման համար։ 

 

ßíäåêñ.Ìåòðèêà