Հաշվետար

 Պահանջներ՝

  Կրթություն ՝ Բարձրագույն,

  Համակրգչային գիտելիքներ ՝ 1C, ՀԾ հաշվապահություն, E- Invoicing։

  Աշխատանքային  փորձ ՝  պարտադիր  է։

 

Պարտականություններ ՝

-Հաշիվների դուրսգրում, մուտքագրում։

-Պահեստային ապրանքների հաշվարում։

 

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 130.000-150.000 դրամ։

Հաշվապահ

Պահանջներ՝

 Կրթություն -Բաձրագույն

 Համակարգչային  գիտելիքներ  – ՀԾ  7 հաշվապահության լավ իմացություն,1C միջին  , E-invoicing,

 Աշխատանքային փորձ - Առնվազն 2 տարվա   պրակտիկ փորձ Հաշվապահության ոլորտում,

 

Պարտականություններ՝ Ընդհանուր հաշվապահություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ-ուրբաթ -10։00-18։00։

Աշխատավարձը (հարկերը ներառյալ) ՝ 200,000 – 220․000 դրամ:

Գործատուն  կարևորում է մասնագիտական աճը հետագա պաշտոնի բարձրացման համար։ 

 

Ֆինանսիստ

Պահանջներ՝

-Բարձրագույն կրթություն

-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն

-Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, MS Word

-Աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն

Պարտականություններ ՝

- Հավաքել և կառավարել հաշվապահական փաստաթղթերը, ստուգել դրա համապատասխանությունը ներքին վերահսկողության պահանջներին և օրենսդրությանը

-Ապահովել տվյալների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների ճիշտ և հուսալի ձևավորման համար

-Հետևել բանկային գործարքների ընթացակարգերին, ժամանակին կատարել վճարումներ` ներքին վճարումների կանոնակարգին համապատասխան, պատրաստել կանխիկ մնացորդի վերաբերյալ փաստաթղթեր և վերահսկել ներքին գանձապետական հաշվետվությունները

-Կառավարել բոլոր ֆինանսական հոսքերը

 

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ 10:00-18:00 երկ.-ուրբաթ, շաբաթ,կիրակի՝ազատ:

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 100 000-300 000 դրամ:

Հաշվապահ արտադրական ընկերությունում

Պարտականություններ՝ հայկական ծրագրերի հետ աշխատանք, հաշվապահական փաստաթղթերի վարում, տվյալների մուտքագրում:

Պահանջներ՝

-         բարձրագույն կրթություն,

-         Ms Office, ՀԾ,

-         հարկային օրենսդրության իմացությոուն,

-         Առնվազն 2 տարվա փորձ:

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձ (մաքուր)՝  140000 դրամ:

Հաշվետար

Պարտականություններ՝ հայկական ծրագրերի հետ աշխատանք, տվյալների մուտքագրում, արտածում ՀԾ համակարգում:

Պահանջներ՝

-         Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն,

-         Հհայկական ծրագրեր, Ms Office, ՀԾ

-         Առնվազն 1 տարվա փորձ:

 

Աշխատանքային օրեր՝ 5-օրյա, շբ. և կր. ազատ:

Աշխատավարձ (մաքուր)՝  100000 դրամ:


ßíäåêñ.Ìåòðèêà