Աշխատանք Չինաստանում: Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Օրինական աշխատանք Չինաստանում (Հանչժոու)

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ դրպոցում

Պահանջներ՝

-Առնվազն բակալավրի աստիճան,

-Անգլերենի իմացություն,

-Word, Powerpoint իմացություն,

-Առնվազն 2 տարվա փորձ սպորտի ոլորտում։

Պարտականություններ՝

-Կազմել ուսանողների մակարդակին համապատասխան դասավանդման ծրագրեր,

-Դասավանդել ֆիզիկական կուլտուրա,

-Մասնակցել դպրոցական միջոցառումներին։

 

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 746․000 – 885․000 դրամ՝ կախված թեկնածուների որակավորումից և փորձից:

Գործատուն ապահովում  է կացարանը, բժշկական զննումը և ապահովագրությունը:  

Աշխատողը ստանում է աշխատանքային վիզա։

Լավագույն ուսուցիչները ստանում են մրցանակներ և խրախուսական նվերներ։

 

 

Օնլայն Դասավանդող

Պահանջվում են օնլայն դասավանդողներ հետևյալ առարկաներով՝

  • Աշխարհագրություն
  • Ֆիզիկա
  • Քիմիա
  • Մաթեմատիկա
  • Հայոց Պատմություն
  • Հայոց լեզու


Պարտականություններ՝
- Ապահովել բարձր որակի ուսուցում
- Դասավանդել առարկան օնլայն տարբերակով հայերեն լեզվով

  Պահանջներ՝


 - բարձրագույն կրթություն,
 - առնվազն 2 տարվա դասավանդման փորձ,
 - անգլերեն լեզվի իմացություն:

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ ճկուն, մեծամասամբ երեկոյան ժամերին:

Աշխատավարձը՝
ըստ պայմանավորվածության:

ßíäåêñ.Ìåòðèêà