eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 31.07.2015
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:
պահանջվում են

Ծրագրի մենեջեր ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Ծրագրի մենեջեր ՏՏ ոլորտում գերծող ընկերությունում:

Ծրագրի մենեջերը ենթարկվում ՝ տնօրենին, իսկ բոլոր ծրագրավորողները գտնվում են իր ենթակայության տակ:

Պարտականությունները՝

Պլանավորում՝

- Համաձայնեցնել ծրագրի գործունեությունը ղեկավարության հետ, 

- Մշակել աշխատանքային պլան՝ սահմանելով նախագիծի համար անհրաժեշտ գործողությունները, ժամանակը և ռեսուրսները ծրագիրը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար,

- Սահմանել նպատակները և այն միջոցառումները, որոնց միջոցով նախագիծը կգնահատվի ավարտից հետո:

 

Անձնակազմի կառավարում՝

- Կառավարել աշխատակազմը (15-20 վեբ ծրագրավորողներ), ըստ ամերիկյան օրենսդրության հիմունքներով բարձր օղակի կառավարման ակնկալիքների՝ պահպանելով ծրագրի պահանջները,

- Համոզվել որ անձնակազմը ստանում է համապատասխան ուղղորդում ծրագրի կազմակերպման համար.

- Տնօրենի ղեկավարության ներքո, ըստ անհրաժեշտության ընդունել աշխտանքի մասնագետների:

 

Ծրագրի իրականացում

 

- Իրականացնել նախագիծը համաձայն նախագծային պլանի,

- Ստեղծել ֆայլեր , որպեսզի նախագծի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը պատշաճորեն պահպանվի և լինի ճշգրիտ փաստաթղթավորված, 

- Վերահսկել ծրագրի առաջընթացը և ըստ անհրաժեշտության տալ համապատասխան ցուցումներ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար,

- Ստեղծել գրաֆիկ ղեկավարության, շահագրգիռ կողմերի այդ թվում և անձնակազմի հաղորդակացությունը և նախագծի առաջընթացը ճիշտ կազմակերպելու համար,

- Ծրագրի թիմի հետ միասին պարբերաբար վերանայել ավարտված աշխատանքի որակը համոզվելու համար, որ այն համապատասխանում է ծրագրի չափանիշներին:

 

Նախագծի վերահսկում՝

- Համոզվել,որ անձնակազմը հետևում է ժամանակացույցին, օգտագործելով օնլայն ավտոմատ հետևող համակարգը, որը հասանելի է ղեկավարությանը (օրինակ՝ Toggl/Harvest),

- Ակտիվորեն վերահսկել որ նախագծի համար հատկացված ժամերը չեն գերազանցվել:

 

Նախագծի գնահատում՝

- Համոզվել, որ նախագիծը կավարտվի սահմանված ժամկետում, բյուջեի շրջանակներում և պահանջված որակով,

- Համագործակցել ղեկավարության հետ,

- Գնահատել խնդրահարույց իրավիճակները՝ բացահայտելով պատճառները և խնդրին տալ լուծումներ:

Պահանջները՝ համապատասխան բարձրագույն կրթություն, գրավոր և բանավոր հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet, Email ,5-10 տարվա պլանավորման կամ ղեկավարման փորձ, ծրագրի կառավարման հմտություն վեբ զարգացման ոլորտում: 

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 12:00-21:00 (ըստ անհրաժեշտության):


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 950.000 -1.420.000 կախված աշխատանքային փորձից:
Software Developer
Software Developer JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - Bachelor degree in Computer Science - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages.
Աշխատավարձ :  Competitive (from 100000 AMD)
Software Developer
JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - At least 2 years of work experience as a Software Developer; - At least 1 years of work experience with databases (Oracle or MS SQL Server); - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages. Age: before 32 Male Desired Qualifications: - Knowledge of PL/SQL language; - Knowledge of banking system or accounting; - Knowledge of PHP,JSP and web services; - Knowledge of (X)HTML, CSS, JavaScript and XML; - Knowledge of English language.
Աշխատավարձ :  Competitive. (from 400000 AMD)


Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր