Ընկերությունը արտադրում է չժանգոտվող պողպատից կոնստրուկցիաներ և սարքավորումներ խոհանոցային կահույույքի համար:

Պահանջներ՝

·      Բարձրագույն կրթություն

·      Անգլերենի իմացություն

·      Ms Office և AUTO CAD ծրագրերի իմացություն

·      Տեխնիկական գերազանց հմտություններ,արտադրման գործընթացների և սկզբունքների լավ իմացություն (եռակցման, կտրման, սեղմման, գազի / պլազմայի կտրման  և այլ համապատասխան աշխատանքներ):

·      Արտադրմանն համար պահանջվող գործիքների և ASME կոդերի փորձառություն:

·      Կայմի և ենթակառուցվածքի, ցեխի բաքերի, ճնշման անոթների, խողովակաշարերի հաջորդականության տիրապետում

·      Ինժեներական նախագծերի մեկնաբանման հմտություններ, կայմի և ենթակառուցվածքի, ցեխի բաքերի, ճնշման անոթների, խողովակաշարերի գործընթացների տիրապետում

·      HSE ընթացակարգերի և պրակտիկայի մասին գիտելիքներ, համապատասխանել HSE-ի քաղաքականությանը, ընթացակարգերին և վերահսկողություններին և կիրառվող օրենսդրությանը և կայունության ուղեցույցներին `միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձերին համապատասխան:

·      Միջանձնային և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

·      Աշխատանքային հոսքը արդյունավետ կերպով պլանավորելու և կազմակերպելու ունակություն

·      Արաբերենի իմացությունը ցանկալի է

Պարտականություններ՝

·      Պլանավորել և վերահսկել արտադրության / եռակցման աշխատանքներին վերաբերող բոլոր պահանջների կատարումը

·      Պլանավորել, կազմակերպել, համակարգել, ստուգել և ուսումնասիրել

·      Պլանավորել, վերահսկել և համակարգել անձնակազմին հանձնարարված արտադրման/ զոդման բոլոր գործողությունները ՝ նպատակները բավարարելու համար:

·      Վերապատրաստել և զարգացնել անձնակազմին, որպեսզի նրանք կարողանան հմտանալ սալիկի վրա և հաջողությամբ ավարտին հասցնեն բաժնի աշխատանքը:

·      Իրականացնել բաժնի քաղաքականությունը, գործընթացները, համակարգերը, ստանդարտները և ընթացակարգերը`ընկերության և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հատվածների աշխատանքային ծրագրերի կատարմանն աջակցելու համար:

·      Վերահսկել վաճառողների խմբին, համոզվել, որ աշխատանքներն իրականացվում են համապատասխան ստանդարտների, հաստատված ընթացակարգերի և գծագրերի:

·      Ապահովել պատշաճ սարքավորումների, նյութերի առկայությունը բոլոր գործողությունների համար:

·      Մշակել և իրականացնել համապատասխան արտադրման մեթոդներ` ստանդարտների ճշգրտության, արտադրողականության և արտադրանքի մակարդակի ապահովման համար:

·      Վերահսկել արտադրված իրերի ծավալային ստուգումը`գծագրության և մանրամասն պահանջների համապատասխանությունը ապահովելու համար:

·      Համոզվել, որ օգտագործվում են գծագրերի հաստատված վերջնական տարբերակը:

·      Ներդրումներ տրամադրել բաժնի բյուջեի համար և աջակցել հաստատված բյուջեի և աշխատանքային ծրագրերի իրականացմանը:

 

  Ֆինանսական

·      Համոզվել, որ նախագծերը կատարվեն և ավարտվեն՝ համապատասխան ժամկետների և բյուջեի:

·      Օպտիմալացնել աշխատուժի օգտագործումը ավելի բարձր արտադրողականության համար

 

           Ստրատեգիա

·      Նպաստել լավագույն և անվտանգ փորձի ձևավորմանը և իրականացմանը՝բարելավելու աշխատանքի կատարողականությունը:

 

           Մեթոդներ

·      Օգտագործել ծրագրի կատարման մոդելը `ընկերության քաղաքականության, ընթացակարգերի և այլնի համաձայն տրված առաջադրանքներն իրականացնելու համար:

·      Իրականացնել բոլոր վերահսկումները (այսինքն ՝ պտտվող, ստատիկ, խողովակաշարային, փականներ)

 

Բժշկական ապահովագրությունը և ամենամյա ավիատոմսը գործատուն փոխհատուցում է:

Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 1,440,000 - 2,170,000 դրամ ՝ կախված փորձից: