eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

17.11.2011

2011թ.-ի նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության հերթական խորհրդի նիստի ավարտից հետո, խորհրդի որոշ անդամներ հանդիպում ունեցան "ԱրմՍվիսԲանկ"- ի ղեկավարության հետ:

Կայացավ բանկի գործունեության արդյունքների և նվաճումների ներկայացում, ինչպես նաև ներկայացվեց բանկի ծառայությունների ցանկը, քննարկվեց բանկային գործիքների ներդրումը բիզնեսի զարգացման և աշխատատեղերի ստեղծման գործում, դիտակվեցին "ԱրմՍվիսԲանկ"- ի և Հայաստանի գործատուների միության համագործակցման հեռանկարները:  Հանդիպմանը մասնակցեց "Տանժեռ" ռեքրութինգային ընկերության տնօրեն, Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միության նախագահ` Նանա Հերունին:


16.11.2011

Հոկտեմբերի վերջին Հայաստանի գործատուների  միության խորհրդի անդամները, այդ թվում նաև "Տանժեռ" ռեքրութինգային ընկերության տնօրենը, ով միաժամանակ  հանդիսանում է Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միության նախագահ, այցելեցին Գործատուների միության նոր անդամ` "Մանչո գրուպ" կազմակերպություն:   Այցի ընթացքում Խորհրդի անդամները տեսան այս կազմակերպության  արդյունաբերական գործունեության ողջ տեսականին` քաղցրավենիք, կոնֆետներ, բլիթներ  և տարբեր գինինեև:


26.10.2011

Հայաստանի աշխատանքի շուկայում եղած նախաճգնաժամային ակտիվությունը կկրկնվի 2014 թվականից ոչ շուտ..

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-38-00     

 

ՙՍև ռեկրուտները՚ խանգարում են պրոֆեսիոնալ գործակալների աշխատանքին և արատավորում Հայաստանի կադրային ծառայությունների շուկան...

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-33-00


19.10.2011

2011թ. Հոկտեմբերի 18-ին §î³ÝÅ»é¦ é»ùñáõÝÃÇÝg³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý ܳݳ лñáõÝÇÝ Ññ³íÇñí³Í ¿ր Ù³ëݳÏó»Éáõ ÎñÃáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ýáÝ¹Ç (ETF)  ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇÝ, áñÁ ÝíÇñí³Í ¿ր Ù³ëݳgÇï³Ï³Ý ³ÝÁݹѳï í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ (CVT): гݹÇåáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ շարունակական կրթության Ýáñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³gñÇ շրջանակներում:


11.10.2011

Ս/թ հոկտեմբերի 11-12-ին կայացավ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության (ՀԳՀՄ) կողմից կազմակերպված Երկրորդ ազգային սոցիալական գործընկերության կոնֆերանսը, որի օրակարգը նվիրված էր  Աշխատանքի պաշտպանության և աշխատողների առողջության հարցերին (OSH), նշված  խնդիրների լուսաբանմանը  կազմակերպություններում, ինչպես նաև միջազգային փորձին,  աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում ազգային քաղաքականությանը, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ), Եվրամիության Աշխատանքի պաշտպանության և առողջության պահպանման կենտրոնի առաջավոր փորձին և պահանջների ներկայացմանը: Կոնֆերանսին զեկույցներով հանդես եկան ՀԳՀՄ, ԱՄԿ, գերմանական և Եվրամիության փորձագետներ, ինչպես նաև գործեց OSH ցուցահանդես տեղական և մի քանի արտասահմանյան ընկերությունների մասնակցությամբ: 


07.10.2011

 ²Ûëûñ 2011թ հոկտեմբերի 7-ին Տանժեռ ռեքրութինգային ընկերությունը մասնակցáõÙ ¿ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացած DigiTec 2011թ. ցուցահանդեսի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատանքի տոնավաճառին, որը կազմակերպվեց Տեխնոլոգիական միջազգային ցուցահանդեսին զուգահեռ: Տոնավաճառի շրջանակներում մեր ընկերությունը կազմակերպեց անվճար գրանցման ակցիա, բոլոր այն անձանց համար, ովքեր աշխատանք են որոնում:

Միջոցառումները նպատակ ունեին աջակցելու գործատուներին գտնելու իրենց պահանջներին համապատասխան մասնագետներ, ծանոթանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիակերի վերջին ձեռքբերումներին, ստանալ տեղեկություններ աշխատաշուկայի իրավիճակի, զբաղվածության ծրագրերի վերաբերյալ, ինչպես նաև գովազդել ծառայությունները:


06.10.2011

Ս/թ հոկտեմբերի  16- 22-ը  կկայանաՄեծահասակների կրթության շաբաթ Հայաստանում – 2011 "  խորագրով   միջոցառումներիշարք     Երևանում, Իջևանում, Գյումրիում:  

     Կազմակերպիչներն ենՄեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում(www.mku.am)  հասարակական կազմակերպությունը և dvv internationalկազմակերպության մասնաճյուղը Հայաստանում: “Շաբաթվահամակազմակերպիչներների թվում են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունը, British  Council և մի շարք այլ կազմակերպություններ: Միջոցառումների հիմնական նպատակն է հասարակության լայն շերտերին իրազեկել  ու տարածել ցկյանս կրթության, այդ թվում մեծահասակներիկրթության առկա վիճակի, հիմնախնդիրների ու զարգացման միտումների մասին:


04.10.2011

2011 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնÁ (ՄԶՄԿ),  իր նոր ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեց հանդիպումշահագñգիռ կազմակերպությունների համագործակցության նպատակով:

Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացÙ³Ýեռամյա ծրագիրը հովանավորում է Եվրամիությունը (ԵՄ): Ծրագիրն իրականացնում է ՄԶՄԿ-ն՝ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ: Ծրագրի հեռահար նպատակն է կանխել հայաստանցիների անկանոն միգրացիան՝ միգրացիայի կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես` աշխատանքային միգրացիայի կանոնակարգմանը նպաստելու միջոցով:Հանդիպմանը հրավիրված էին աշխատանքի տեղավորման հայաստանյան մասնավոր գործակալությունները, ինչպես նաև  ՀՀ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ` Գագիկ Եգանյանը:


19.09.2011

Հարգե՛լի գործընկերներ,

կցանկանայի մեզ բոլորիս շնորհավորել մասնագիտական տոնի` ռեքրութերների օրվա կապակցությամբ: Մեր աշխատանքը նուրբ է և բարդ, քանի որ մենք գործ ունենք մարդկային գործոնի հետ, ընդ որում` երկկողմանի` թե դիմորդի և թե գործատուի հետ: Ուստի և անհրաժեշտ է հիմնավոր կերպով ամեն ինչ հաշվարկել և ընտրել այնպես, որպեսզի ճիշտ դիմորդին ներկայացնենք ճիշտ գործատուին: Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություն մեր դժվար և օգտակար գործում, կադրեր փնտրելու և ընտրելու գործում, լավ նախագծեր, վստահելի և ազնիվ գործընկերներ, լուրջ հաճախորդներ, բարձր տրամադրություն, դրական էմոցիաներ և առողջություն: 


24.08.2011

Սեմինարներ Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միությունում

Հուլիսի 6-ից 15-ը Տանժեռ ռեքրութինգային ընկերությունը մասնակցեց Հայաստանի Գործատուների հանրապետական միության կողմից կազմակերպված սեմինարներին:

Կլոր սեղան` բռնի աշխատանքի, թրաֆիքինգի և աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալությունների վարքագծի կանոնակարգի թեմայով

2011թ.-ի հուլիսի 21-ից 27-ը Տանժեռ ընկերությունը մասնակցեց Հայաստանի Գործատուների հանրապետական միության կողմից կազմակերպված կլոր սեղանին:


Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր