Աութսթաֆինգ
Ներկայացնենք որոշ ծառայություններ, որոնք մատուցում է մեր ընկերությունը` Աութսթաֆինգ, Աութսորսինգ և Անձնակազմի լիզինգ: Մի շարք տնտեսական պատճառներով խոշոր ընկերությունները շահագռգռվածեն իրենց աշխատողների որոշ քանակը դուրս հանել իրենց հաստիքացուցակից, փոխանցելով կադրային գործավարության բեռը կադրային կազմակերպությունների վրա ինչպիսիննենք մենք: Սկսած 2005 թ-ց մինչև օրս “Տանժեռ” ընկերությունը մատուցում է նման ծառայություն միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանում: Կանոնավոր մենեջմենթի տեսության մեջ Աութսթաֆինգը դիտարկվում է որպես կազմակերպության ադմինիստրատիվ ծախսերի և ինվեստիցիոն ռիսկերի նվազեցման տեխնոլոգիա: Բանը նրանում է, որ ինչքան կազմակերպությունը ավելի շատ է ուշադրություն դարձնում անձնակազմի զարգացմանը և մոտիվացիային, այնքանել բարձրեն անձնակազմի ուսուցման, կոմպենսացիոն փաթեթների, կադրային խորհրդատվության և այլ ծախսերը: Իսկ մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումները շատացնելու հետ մեկտեղ ավելանում են այդ ներդրումների հետ կապված ռիսկերը: Օրինակ` կարևոր աշխատակիցների անցնելը մրցակից կազմակերպություն կամ դատարանի միջոցով առաջացաց աշխատանքային վեճերի լուծումը: Կիրառելով Աութսթաֆինգը գործատուն ստանում է կազմակերպության անձնակազմի քանակի օպերատիվ կառավարման հնարաորություն առանց հասիքացուցակում անձնակազմի քանակի փոփոխության: Դրա հետ մեկ տեղ Աութսթաֆինգը հնարաորություն է տալիս կազմակերպությանը խուսափելու անձնակազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններից: Արդյունքում նվազում է ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև կազմակերպության ադմինիստրատիվ բեռը, իսկ անձնակազմի ուղակի ղեկավարման լծակները պահպանվումեն: Այս մեխանիզմը կիրառումեն առաջին հերթին միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչությունները, բարդ կազմակերպչական կառուցվածքով և լավ ֆինանսաորման համակարգ ունեցող ազգային ընկերությունները, ինչպես նաև կազմակերպությունները, որոնք գտնվում են վերակառուցման փուլում:

Այսպիսով, Աութսթաֆինգի անհրաժեշտությունը դառնում է արդիական, եթե կազմակերպությունը`

Տանժեռ-ի պարտականությունները`